1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • 01
Slider Images by WOWSlider.com v4.2

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ου ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

Ο σχολικός κανονισμός ως αποτέλεσμα της συνεργασίας και της συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αποβλέπει στη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, ανοχή υπευθυνότητα και συνέπεια. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες και όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών.

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές

? προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων που είναι στις 8:15.

? Όσοι χρησιμοποιούν λεωφορεία για τη μετακίνησή τους συμπεριφέρονται κόσμια και δεν προκαλούν φθορές στα μέσα μεταφοράς.

? Όλοι παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση όπου μετά την προσευχή γίνονται οι ανακοινώσεις για θέματα που τους αφορούν.

? Μετά το τέλος της πρωινής συγκέντρωσης οι εξώπορτες του σχολείου θα κλείνουν. Οι μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένα θα παρουσιάζονται στο γραφείο της Διεύθυνσης.

? Εάν κάποιος μαθητής για λόγους υγείας, προσωπικούς θέλει να φύγει απ' το σχολείο θα ζητά την άδεια απ' τον Διευθυντή του σχολείου.

? Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ευπρεπής.

Β. Συμπεριφορά στην τάξη

Για να παραχθεί παιδαγωγικό και διδακτικό έργο στη σχολική αίθουσα θα πρέπει να επικρατεί ησυχία, τάξη, αρμονική συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης.

? Οι μαθητές μπαίνουν στις αίθουσες παρουσία του διδάσκοντα εκπαιδευτικού. Μετά την είσοδο και κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή. Η έξοδος των μαθητών γίνεται αφού χτυπήσει το κουδούνι και μετά από άδεια του διδάσκοντα.

? Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν έξω από τις αίθουσες και τους διαδρόμους του σχολείου υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. Παραμένουν στους διαδρόμους σε περίπτωση κακοκαιρίας.

? Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.

?Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν και δεν επιτρέπεται να κακοποιείται.

? Οι μαθητές οφείλουν:

1. να προστατεύουν τη σχολική περιουσία και να μη προκαλούν φθορές ή ζημιές στην υλικοτεχνική υποδομή. Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας.

2. να μη παρενοχλούν την εκπαιδευτική διαδικασία με κανένα τρόπο. Να σέβονται την επιθυμία των συμμαθητών τους για μάθηση.

3. να σέβονται τη γνώμη και την προσωπικότητα των άλλων. Να αποφεύγουν τα ειρωνικά σχόλια και την κακόβουλη κριτική.

4. κατά την είσοδό τους στις σχολικές αίθουσες δεν φέρουν μαζί τους τρόφιμα, χυμούς, τυρόπιτες κλπ.

? Η αντιγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο δολίευση των εξετάσεων, ωριαίων διαγωνισμάτων ή τεστ τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού και βαθμολόγησή του με μηδέν.

? Σε περίπτωση ωριαίας απομάκρυνσης από την αίθουσα ο μαθητής οφείλει να παρουσιαστεί στο Διευθυντή του σχολείου.

Γ. Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

Οι μαθητές:

? σέβονται την προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες των συμμαθητών και των καθηγητών τους.

? δέχονται με ευγένεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις των εκπαιδευτικών.

? δεν χρησιμοποιούν ύβρεις και βωμολοχίες στη φρασεολογία τους.

? λύνουν τις διαφορές τους με πνεύμα συνεννόησης και διαλόγου χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η σωματική ή ψυχολογική βία είναι σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά.

? δεν παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου με κανένα τρόπο.

? προστατεύουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.

? διατηρούν το χώρο του σχολείου καθαρό και ιδιαίτερα του χώρους υγιεινής. Δεν γράφουν στους τοίχους τα θρανία κλπ. Χρησιμοποιούν τους κάδους των απορριμμάτων για τα σκουπίδια.

? δεν απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου όλες τις ώρες λειτουργίας του παρά μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή.

? δεν συνομιλούν με εξωσχολικούς πολύ δε περισσότερο δεν φέρνουν φίλους στο χώρο του σχολείου.

? αποφεύγουν να έχουν μαζί τους ή να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς απ' το σχολείο.

? σε όλους τους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ.

? όσοι μαθητές συμμετέχουν σε πολυήμερες εκδρομές, περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις συμπεριφέρονται κόσμια, δεν προκαλούν προβλήματα και δεν απομακρύνονται από τους υπολοίπους παρά μόνο με άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

? οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους μαθητές είναι:

α) παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα,

δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημέρες,

ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημέρες και

στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

? φροντίζουν για τη διαμόρφωση ήρεμου, συνεργατικού, δημοκρατικού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας και στο χώρο του σχολείου.

? αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό στην προσωπικότητά, τις κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητές τους.

? συμπεριφέρονται, αξιολογούν και βαθμολογούν τους μαθητές δίκαια και χωρίς διακρίσεις.

? όσοι διδάσκουν στο ίδιο τμήμα συνεργάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να επιλύουν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη.

? προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στην τάξη και όχι να καταφεύγουν αμέσως στον Διευθυντή του σχολείου.

? ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, σε προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, διαγωνισμούς, εκθέσεις κλπ.

? τηρούν εχεμύθεια όσον αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, τις συζητήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά, την επίδοση, τη διαγωγή των μαθητών.

? ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σχετικά με την επίδοση και τη διαγωγή των. Οι ώρες της εβδομάδας όπου οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν από κάθε εκπαιδευτικό θα γνωστοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

? εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου του σχολείου.

? συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς για την επίλυση των προβλημάτων.

? δέχεται στο γραφείο τους μαθητές για συζήτηση και επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν.

? οι αποφάσεις και η συμπεριφορά του απέναντι στους μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι δίκαιη και όχι μεροληπτική.

ΓΟΝΕΙΣ

? Ενημερώνουν το σχολείο για θέματα υγείας ή συμπεριφοράς του μαθητή.

? Ενημερώνονται για τη φοίτηση και την επίδοση των μαθητών. Η ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών γίνεται με ταχυδρομική επιστολή το 1ο πενθήμερο του κάθε μήνα αφού ο μαθητής συγκεντρώσει 24 απουσίες.

? προσέρχονται στο σχολείο εντός δεκαημέρου από την απουσία του μαθητή για τη δικαιολόγηση των απουσιών.

? ενημερώνονται για τη συμπεριφορά του μαθητή και προσέρχονται στο σχολείο σε περίπτωση που κληθούν από τον διευθυντή.

Untitled 5 Basic Calendar
 Ο Καιρός...


 Μαθητικό ραδιόφωνο...

 

 

 2ο ΕΚ Ξάνθης Web Radio...

 

WebradioGR

 

© Copyright 2009 - 2021, 1ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ. All Rights Reserved.