ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • 01
Slider Images by WOWSlider.com v4.2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ? τάξης 1ου ΕΠΑ.Λ Ξάνθης σύμφωνα με 111276/Γ2/8-10-2007

 

Οι μαθητές της Γ? τάξης παρακολουθούν μαθήματα Γενικής παιδείας 12 ώρες/ εβδομάδα και 23 ώρες / εβδομάδα μαθήματα Ειδικότητας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθήματα Ομάδας Α'

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά Ι 5
Φυσική Ι 3
Συνολικές Ώρες 10

Μαθήματα Ομάδας Β'

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά ΙΙ 5
Φυσική ΙΙ 3
Συνολικές Ώρες 10

Οι μαθητές της Γ' τάξης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

Μάθημα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ιστορία του Νεώτερου και Σύγχρονου Κόσμου 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
Βιολογία Ι 2
Βιολογία ΙΙ 2
Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Δομημένος Προγραμματισμός 3 2
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 3 1
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ   2
Βάσεις Δεδομένων 1 3
Εφαρμογές Πολυμέσων   4
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον   4
Συνολικές Ώρες 7 16

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4  
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 3  
Αγγλικά 2  
Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών 3  
Δημόσιες Σχέσεις 1  
Οργάνωση Γραφείων και Αρχείων 2  
Λογιστικές Εφαρμογές - Γ' Κατηγορίας   4
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου   4
Συνολικές Ώρες 15 8

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4  
Αρχές Οργάνωνης και Επιχειρήσεων 3  
Αγγλικά 2  
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων 2 2
Τουριστικό Μάρκετινγκ 3  
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων 3 1
Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ   3
Συνολικές Ώρες 17 6

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΩΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 3 2
Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 3 2
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίφων 3 3
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 2 2
Συσκευασία Τροφίμων 2 1
Συνολικές Ώρες 13 10

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Φυτική Παραγωγή 4 3
Ζωική Παραγωγή 3  
Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 2 3
Φυτοπροστασία 2 2
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 2 2
Συνολικές Ώρες 13 10

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Διαμόρφωση Τοπίου 3 2
Αρδευτικά Έργα 1 2
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων 2 2
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 2 2
Φυτά Κηποτεχνίας 2 1
Εφαρμογές Η/Υ - Σχεδιασμός 2 2
Συνολικές Ώρες 12 11

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης 1 2
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 3  
Μουσική -Μουσικοκινητική Αγωγή   2
Στοιχεία Γενικής και Εξελεκτικής Ψυχολογίας 2  
Αισθητική Αγωγή - Θεατρικό Παιχνίδι 1 1
Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας 2  
Οργάνωση Παιδικού Περιβάλλοντος 2 4
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ 3  
Συνολικές Ώρες 14 9

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Νοσηλευτική 3 8
Χειρουργική - Τεχνική Χειρουργείου 2  
Στοιχεία Γυναικ. - Μαιευτ. και Παιδιατρικής 2  
Στοιχεία Νευρολογίας - Ψυχιατρικής 2  
Στοιχεία Παθολογίας 3  
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ 3  
Συνολικές Ώρες 15 8

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 3  
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2 2
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 2 2
Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος 2 3
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2 3
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς   2
Συνολικές Ώρες 11 12

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 3  
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2 2
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 2 3
Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων 2 2
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 2 3
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς   2
Συνολικές Ώρες 11 12

 

 

 

Untitled 5 Basic Calendar
 Ο Καιρός...


 Μαθητικό ραδιόφωνο...

 

 

 2ο ΕΚ Ξάνθης Web Radio...

 

WebradioGR

 

© Copyright 2009 - 2022, 1ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ. All Rights Reserved.