ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • 01
Slider Images by WOWSlider.com v4.2

 


 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Ν. 3475 / 13-7-2006 ( ΦΕΚ 146 / τ Α? )

 

  Τα Επαγγελματικά Λύκεια ( ΕΠΑ.Λ ) ανήκουν στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και αποβλέπουν στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση με ειδικότερο σκοπό:

1) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης

2) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους

3) την παροχή στους μαθητές των απαραιτήτων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

 

Τα ΕΠΑ.Λ διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά.

 

Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α?, Β? και Γ? και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α?,Β?, Γ?, και Δ?.

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α? τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα επιλογής.

 

Η Β? τάξη χωρίζεται σε τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικών τομέων.

 

Η Γ? τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων.

 

Οι μαθητές της Γ? τάξης μπορούν να επιλέξουν μαθήματα γενικής παιδείας της Ομάδας Α? για να έχουν πρόσβαση σε σχολές των ΤΕΙ ή μαθήματα της Ομάδας Β? με πρόσβαση σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως οι μαθητές των Γενικών Λυκείων.

 

Περισσότερα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δείτε Πανελλήνιες εξετάσεις.

 

 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ? ΙΣΟΤΙΜΙΑ ? ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ.1 του αρθρου 6 του ν. 2009/1992 ( ΦΕΚ 18 Α' ).

2. Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

3. Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα:

α) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

γ) να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Untitled 5 Basic Calendar
 Ο Καιρός...


 Μαθητικό ραδιόφωνο...

 

 

 2ο ΕΚ Ξάνθης Web Radio...

 

WebradioGR

 

© Copyright 2009 - 2022, 1ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ. All Rights Reserved.